Atatürk
Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.08.2021 tarihli toplantısında Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat kabul edilmiştir.   Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat için tıklayınız.Talimat gereğince müsabakalara gidecek hakemlerimiz aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.


 MADDE 6 – SAĞLIK TEDBİRLERİ

2- Covid-19 Salgınına karşı aşı yaptırmış olan kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 14. günden itibaren 90 gün süre ile Covid-19 PCR Testi yaptırma zorunluluğu bulunmadan Stadyum Kırmızı Alanına akredite edilerek bu alanda bulunabilir.

3- Aşı takvimini tamamlanmış olan Stadyum Kırmızı Alanı’nda akredite edilecek kişilerin, yukarıda belirtilen 90 günlük sürenin dolmasından sonraki ilk müsabakadan önce ve takip eden her 30 günde bir düzenli olarak kantitatif (lgG) antikor testi yaptırması veya ev sahibi takıma mensup ise müsabakadan en geç 2 gün önce (MG-2), il dışında oynanacak takıma mensup ise müsabakadan en geç 3 gün önce (MG-3) Covid-19 PCR testi yaptırması zorunludur.

4- Daha önce Covid-19 PCR Test sonucu pozitif olan ve takip eden izolasyon sürecini tamamlamış Stadyum Kırmızı Alanı’nda akredite edilecek kişilerin, izolasyon sürecinin tamamlanmasından itibaren 90 gün süreyle Covid-19 PCR testi yaptırmalarına gerek yoktur. Belirtilen 90 günlük sürenin dolmasından sonraki ilk müsabakadan önce ve takip eden her 30 günde bir düzenli olarak kantitatif (lgG) antikor testi yaptırması veya ev sahibi takıma mensup kişilerin müsabakadan en geç 2 gün önce (MG-2), il dışında oynayacak takıma mensup kişilerin ise müsabakadan en geç 3 gün önce (MG-3) Covid-19 PCR testi yaptırması zorunludur.


5- Aşı olmamış, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı takvimini tamamlamamış, antikor testi yaptırması gerekirken yaptırmamış veya antikor test sonucu negatif olan Stadyum Kırmızı Alanı’nda akredite edilecek ev sahibi takıma mensup kişilerin müsabakadan en geç 2 gün önce (MG-2), il dışında oynayacak takıma mensup Stadyum Kırmızı Alanı’nda akredite edilecek kişilerin ise müsabakadan en geç 3 gün önce (MG-3) Covid-19 PCR Testi yaptırması zorunludur. Covid-19 PCR Testi sonucu pozitif çıkan kişiler stadyuma alınmaz.

6- İşbu maddenin 3, 4, ve 5. fıkralarında yer alan koşulları yerine getirmeyenler, müsabakalara akredite edilmez ve müsabakalarda yer alamazlar. Test yaptırması zorunlu olan kişilerin Covid-19 PCR sonuçları, HES uygulamasına entegre FYS Akreditasyon Sistemi üzerinden kontrol edilir. Test sonucu pozitif olanların, Covid-19 nedeniyle izolasyonda olanların veya test sonucu müsabakadan önce çıkmamış olanların müsabakalara katılmalarına veya akredite edilmelerine izin verilmez.

7- Müsabakalara katılım için Stadyum Kırmızı Alanında bulunacak kişilerin, sezon sonuna kadar geçerli olacak şekilde T.C. Sağlık Bakanlığı HES Kodunu almaları ve sezon sonuna kadar silmemeleri zorunludur. Ayrıca bu kişilerin bağlı olduğu kuruluşlar, HES uygulamasına entegre FYS Akreditasyon Sistemi üzerinden COVID-19 Salgını’na ilişkin aşı ve testler dahil tüm verilerin TFF ile paylaşılması için, bağlı kişilerinden Ek-5’te yer alan muvafakatnameyi almak ve TFF’ye ibraz etmek zorundadırlar.
Bu haber bugün 3 kez, genel toplamda 474 kez görüntülendi.